Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske na poslovima u Kabinetu predsjednika

NN 29/1990 (20.7.1990.), Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske na poslovima u Kabinetu predsjednika

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 102. stava 1. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/82), Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. lipnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske na poslovima u Kabinetu predsjednika

Za savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske na poslovima u Kabinetu predsjednika imenuje se mr ZDRAVKA BUŠIĆ.

Ova odluka bit će objavljenja u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-01/16

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.