Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine

NN 29/1990 (20.7.1990.), Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BJELOVAR

Na temelju člana 80. Statuta Privredne komore regije Bjelovar, te zaključka Skupštine Privredne komore regije Bjelovar od 29. ožujka 1990. godine, Izvršni odbor Privredne komore regije Bjelovar na sjednici 5. srpnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine

Član 1.

Organizacije i zajednice iz člana 1. Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar u 1990. godini ("Narodne novine", br. 16/90) oslobađaju se uplate akontacije doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine.

Član 2.

Služba društvenog knjigovodstva neće izdavati naloge za naplatu akontacije doprinosa za organizacije i zajednice iz člana 1. ove odluke za srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1990.

Broj: 01-627/1990

Bjelovar, 5. srpnja 1990.

Predsjednik Komore

Milan Kovaćić, v. r.