Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje si

NN 29/1990 (20.7.1990.), Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje si

OBJAVE

U skladu s odredbama člana 13, 28. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj "Narodne novine", br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj i Republički zavod za društveno planiranje objavljuju

PODATKE

o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj i siječanj - rujan 1990. godine

1. Polazna veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Reublike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj-lipanj 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 7.340,00 dinara, a za razdoblje siječanj-rujan 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 7.890,00 dinara.

2. Procijenjena veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 18. i 26. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 7.340,00 dinara, a za razdoblje siječanj-rujan 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 7.890,00 dinara.

3. Polazna veličina stope akumulativnosti u privredi Republike u primjeni člana 16. 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine iznosi kumulativno 1,50%, a za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine iznosi kumulativno 2,00%.

4. Polazne veličine stope akumulativnosti u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj i siječanj - rujan 1990. godine iznose kumulativno:

________________________________________________________________________

Šifra i naziv grupacije                     I-VI      I-IX002 Proizvodnja ugljena                 0,08%      0,11%

006 Proizvodnja ruda obojenih metala          0,20%      0,27%

007 Proizvodnja obojenih metala             0,08%      0,11%

012 Proizvodnja porculana, keramike i

vatrostalnog materijala                 1,04%      1,39%

025 Proizvodnja kabela i vodiča             0,80%      1,07%

037 Proizvodnja vapna i gipsa              0,34%      0,45%

038 Proizvodnja cementa                 0,60%      0,80%

039 Proizvodnja opeke i crijepa             0,20%      0,27%

042 Proizvodnja finalnih proizvoda od

drveta                         0,70%      0,93%

045 Proizvodnja tkanina                 0,70%      0,93%

046 Proizvodnja trikotaže                1,04%      1,39%

050 Proizvodnja kožne obuće               1,16%      1,55%

052 Prerada kaučuka                   0,20%      0,27%

058 Prerada i konzerviranje ribe            0,70%      0,93%

060 Proizvodnja šećera                 0,20%      0,27%

064 Proizvodnja alkoholnih i bezalko-

holnih pića (bez piva)                 1,04%      1,39%

066 Proizvodnja stočne hrane              0,70%      0,93%

068 Grafička djelatnost                 0,20%      0,27%

072 Ratarstvo                      0,54%      0,72%

073 Voćarstvo                      0,70%      0,93%________________________________________________________________________

Šifra i naziv grupacije                     I-VI      I-IX

________________________________________________________________________074 Vinogradarstvo                       0,54%      0,72%

075 Stočarstvo                         0,86%      1,15%

078 Morsko ribarstvo                      1,04%      1,39%

079 Slatkovodno ribarstvo                    1,16%      1,55%

084 RO za ceste                         0,80%      1,07% 

090 Pomorski promet                       0,80%      1,07%

093 Riječni i jezerski promet                  0,20%      0,27%

095 Cestovni promet                       1,04%      1,39%

098 Pretovarne usluge                      0,54%      0,72%

100 Trgovina na malo prehrambenim

proizvodima                           0,70%     0,93%

108 Trgovina na malo mješovitom robom              0,54%      0,72%

126 Ugostiteljske usluge smještaja

- sezonske                           1,04%      1,39%

127 Ugostiteljske usluge smještaja

- ostale                            0,70%      0,93%

129 Ugostiteljske usluge prehrane                0,80%      1,07%

146 Održavanje čistoće                     0,70%      0,93%

165 Distribucija i prikazivanje filmova             0,44%      0,59%

Podskupina 011311 Proizvodnja lijevanih,

kovanih i prešanih proizvoda                  0,70%      0,93%5. Ovom objavom ukida se važenje Podataka o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovra o dohotku utvrđenih u objavi iz "Narodnih novina", broj 24/90.

Broj:013-1226/1990

Zagreb, 9. srpnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v r.

Generalni direktor Republičkog zavoda za društveno planiranje

dr Stjepan Zdunić, v. r.