Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-368/1988 od 12. srpnja 1990.

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-368/1988 od 12. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske je na sjednici 12. srpnja 1990. godine donio ovu

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredba člana 36, u dijelu koji se odnosi na moralno-političku podobnost, i odredba člana 46. stava 1. točke 5. Zakona o sudovima udruženog rada ("Narodne novine", br. 33/88 - prečišćeni tekst) nisu u skladu s Ustavom SR Hrvatske.

2. Ova odluka dostavit će se Saboru SR Hrvatske da je uskladi s Ustavom i objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Odredbama navedenim u dispozitivu određeno je da za suca u sudu udruženog rada može biti biran jugoslavenski državljanin koji ima moralno-političku podobnost, potrebnu za razrješenje spornih odnosa iz nadležnosti sudova udruženog rada (član 36), te je određeno da će sudac biti razriješen dužnosti prije isteka vremena za koje je izabran, ako se ustanovi da je moralno-politički nepodoban za obavljanje sudačke dužnosti (član 46. stav 1. točka 5).

Ustavni sud Hrvatske je rješenjem o pokretanju postupka 14. travnja 1989. godine izrazio osnovanu sumnju u ustavnost zakonskog određenja prema kojem je moralno-politička podobnost uvjet za obavljanje funkcije suca suda udruženog rada.

Tokom postupka Sabor SR Hrvatske je najavio izmjene koje su upućivale na usklađivanje osporenog Zakona s Ustavom, pa se s postupkom zastalo. No, postupak je nastavljen, jer izmjene Zakona nisu donesene. Ustavni sud je, nakon provedenog postupka, odlučio kao u dispozitivu iz slijedećih razloga. Odredba člana 235. Ustava SR Hrvatske jamči svakom građaninu slobodu rada i s tim u vezi, pod jednakim uvjetima, dostupnost svakog radnog mjesta i svake funkcije u društvu. Ova ustavna garancija povrijeđena je uvođenjem uvjeta moralno-politička podobnost, jer isključuje od mogućnosti izbora velik broj građana s istim ostalim uvjetima. To više što Ustav SR Hrvatske nije ovaj uvjet nikada propisivao za suce sudova udruženog rada. U vrijeme vođenja ovog postupka izmijenjen je član 316. stav 2. Ustava SR Hrvatske, koji je za obavljanje funkcije suca redovnog suda tražio uvjet moralno-političke podobnosti.

Amandman XLVI točka 2. na Ustav SR Hrvatske je, naime, isključio ovaj uvjet, čime je iz pravnog sistema uklonjena ustavna odredba koju je zakonodavac smatrao pravnim uporištem i za propisivanje uvjeta moralno-političke podobnosti za obavljanje funkcije suca suda udruženog rada.

Ova odluka dostavlja se Saboru SR Hrvatske da u smislu člana 418. stava 3. Ustava SR Hrvatske uskladi odredbe navedene u dispozitivu s Ustavom SR Hrvatske.

Broj: U/I-368/ 1988

Zagreb, 12. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Milivoj Županić, v.r.