Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 12. srpnja 1990., donosi

ODLUKU

o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz pri-jašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka iz godine 1990. osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1989. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

_________________________________________________
Osobni dohoci ostvareni         Valorizacijski
u godini                    koeficijenti
_________________________________________________

                        4.657.152,6
                        4.061.528,2
                        3.731.471,8
                        3.226.752,5
                        2.690.255,3
                        2.158.808,4
                        1.833.258,5
                        1.619.903,1
                        1.286.505,2
                        1.039.817,5
                        896.622,2
                        754.670,2
                        621.419,9
                        513.576,4
                        423.059,4
                        311.486,7
1982.                      244.201,6
1983.                      194.786,1
                        136.513,5
                        77.696,9
                        37.053,3
                        18.052,8
                        6.556,8
1989.                      409,9
_____________________________________________2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/2049

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 12. srpnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.