Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjh godina prema razini osnovica osiguranja iz 1990. godine

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjh godina prema razini osnovica osiguranja iz 1990. godine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 21. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83, 49/83, 57/83 i 47/86) i člana 37. stava 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. srpnja 1990., donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjh godina prema razini osnovica osiguranja iz 1990. godine

1. U slučaju kada se mirovinska osnovica, od koje se individualnom poljoprivredniku određuje mirovina, utvrđuje preračunavanje osnovica osiguranja ili osobnih dohodaka iz 1980,1981,1982,1983,1984, 1985, 1986,1987,1988. i 1989. godine prema razini osnovica osiguranja individualnih poljoprivrednika iz 1990. godine tada se osnovice osiguranja ili osobni dohoci ostvareni u 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. i 1989. godini koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima.

2. Ovom se odlukom utvrđuju slijedeći valorizacijski koeficijenti:

- za godinu 1980. utvrđuje se koeficijent

- 332599,5 - za godinu 1981. utvrđuje se koeficijent

- 302601,2 - za godinu 1982. utvrđuje se koeficijent

- 263143,3 - za godinu 1983. utvrđuje se koeficijent

- 202428,4 - za godinu 1984. utvrđuje se koeficijent

- 134962,1 - za godinu 1985. utvrđuje se koeficijent

- 84152,3 - za godinu 1986. utvrđuje se koeficijent

- 44714,2 - za godinu 1987. utvrđuje se koeficijent

- 24570,5 - za godinu 1988. utvrđuje se koeficijent

- 8644,5 - za godinu 1989. utvrđuje se koeficijent - 732,9

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/2942

Urbroj : 343-99-02/1-90-1

Zagreb, 10. srpnja 1990.

Predsjednik Skupštine

Ivan Berljafa, v. r.