Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja za koja se osnivaju osnovne privredne komore

NN 30/1990 (24.7.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja za koja se osnivaju osnovne privredne komore

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 10. stava 2. i člana 18. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 46/86 i 57/89) te člana 36. točke 5. Statuta Privredne komore Hrvatske (prečišćeni tekst), Skupština PKH na 7. sjednici 18. srpnja 1990. donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja za koja se osnivaju osnovne privredne komore

Član 1.

U članu 1. Odluke o utvrđivanju područja za koja se osnivaju osnovne privredne komore ("Narodne novine", br. 27/87) mijenja se točka 7. i glasi: "Osnovna privredna komora za područje općina: Cres-Lošinj, Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Ogulin, Opatija, Pag, Rab, Rijeka, Senj i Vrbovsko".

Točka 8. mijenja se i glasi: "Osnovna privredna komora za područje općina: Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj"

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I-55-720/2-1990

Zagreb, 18. srpnja 1990.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Branko Popović, v. r.