Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LXXV na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 25. srpnja 1990., donosi

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Ustavni zakon za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske koji je usvojio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 25. srpnja 1990.

Klasa: 012-02/90-01/01

Zagreb, 25. srpnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


USTAVNI ZAKON

za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

Amandmani LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu amandmani) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 2.

Zakoni i drugi propisi i opći akti organa društveno-političkih zajednica uskladit će se s amandmanima do 30. rujna 1990. godine.

Član 3.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaju postojati zajednice općina na teritoriju Republike Hrvatske.

Član 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Izvršno vijeće Sabora te republički sekretarijati i republički komiteti, nastavljaju s radom kao Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske odnosno republička ministarstva.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu kad ga, istovremeno s proglašenjem Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, proglasi Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.