Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 26 srpnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/82

Urbroj: 71-90-1 Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike

dr Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske

Član 1.

Privremeno do usklađivanja odredbi Zakona o znanstveno istraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine br. 14/86) s odredbama Amandmana XXVII. do LII. na Ustav Republike Hrvatske, Skupštinu Samoupravne interesne zajednice znanosti Republike Hrvatske čini 20 delegata koje imenuje Sabor Republike Hrvatske.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-03/90-05/02

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.