Odluka o dopuni Odluke o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o dopuni Odluke o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 4. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-pulitičkog vijeća 25. srpnja 1990. donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

Za predsjednike radnih tijeia Sabora biraju se:

- za predsjednika Odbora za vanjsku politiku dr ŽARKO DOMLJAN, zastupnik u Društveno-političkom vijeću

- za predsjednika Odbora za pomorstvo FRANK ALCEO, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za promet i veze NIKOLA KANCIJAN, zastupnik u Vijeću udruženog rada;

- za predsjednika Odbora za informatiku dr IVAN LUČEV, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline dr ANTE KUTLE, zastupnik u Vijeću udruženog rada.

Klasa: 080-02/90-03/31

Zagreb, 25. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.