Odluka o izboru člana Vlade Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o izboru člana Vlade Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 7. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 6. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 25. srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o izboru člana Vlade Republike Hrvatske

Za člana Vlade Republike Hrvatske bira se dr MARIJAN HANŽEKOVIĆ, umirovljeni sveučilišni profesor iz Zagreba.

Klasa: 080-02/90-03/38

Zagreb, 25. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.