Odluka o izboru delegata Skupštine Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o izboru delegata Skupštine Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. na Ustav Republike Hrvatske i stava 2. člana 41. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine" br. 20/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o izboru delegata Skupštine Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta

Za delegata u Skupštinu Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta biraju se i to:

- delegati radnika i radnih ljudi korisnika usluga:

1. mr ZDRAVKO FOJDETIĆ

2. NADA IVIČIĆ, profesor

3. BRANKICA JURAN, medicinska sestra

4. doc. dr sci TOMISLAVA KAPETANOVIĆ

5. mr JASNA KRSTOVIĆ

6. inž. MIRKO KUNŠTEK

7. dr JADRANKA LUI-PERANIĆ

8. ALOJZ MARKAČ, inž. HTZ

9. BORISLAV MOGOVIĆ, profesor

10. RADMILA OBRADOVIĆ, ekonomista

11. mr IVICA PERCAN, potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske

12. NEDELJKO PERKUŠIĆ, profesor

13. dr VALENT PUŽEVSKI

14. VLADO RADOŠEVIĆ, tehnolog

15. VESNA SENJAK, ekonomski tehničar

- delegati radnika predškolskih organizacija i delegati drugih oblika društvene brige o djeci:

1. KATARINA BALATINEC, prof pedagogije i sociologije

2. VANJA BANDALO, pedagog

3. NADA BARTOLIĆ, odgajatelj

4. DURĐA GAŠPAROVIĆ, odgajatelj

5. DUBRAVKA KLARIĆ, odgajatelj

6. BISERKA LONČARIĆ, odgajatelj

7. CENA MAJCUNIĆ, nastavnik predškolskog odgoja

8. dr IRMA MADUNOVIĆ

9. NADA MALJKOVIĆ, profesor

10. ANČI PERINA, pedagog

11. MAGDALENA PROSINEČKI, odgajatelj

12. ALOJZIJA SEKULIĆ, psiholog

13. LJILJANA SKORUP, odgajatelj

14. RANKO ŠIMIĆ, nastavnik likovnog odgoja

15. LJUBICA ŽELEZNJAK, pedagog

Klasa: 119-02/90-04/13

Zagreb. 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r