Odluka o razrješenju direktora Republičkog zavoda za tehničku suradnju

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o razrješenju direktora Republičkog zavoda za tehničku suradnju

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIV točke 5 alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 43. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine" br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 26 srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o razrješenju direktora Republičkog zavoda za tehničku suradnju

Razrješava se dužnosti direktora Republičkog zavoda za tehničku suradnju, danom donošenja odluke FARUK REDŽEPAGIĆ.

Klasa: 080-02/90-04/06

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.