Odluka o razrješenju dužnosti okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine". br. 34/89 - prečiščeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

Razrješava se dužnosti okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu, danom 31. kolovoza 1990. ZVONIMIR LACKOVIĆ, radi odlaska u mirovinu.

Klasa 712-02/90-13/03

Zagreb. 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

drŽarko Domljan, v. r.