Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Petrinji

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Petrinji

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 1. na Ustav Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine" br. 32/88 - prečiščeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Petrinji

Razrješava se dužnosti suca Općinskog suda u Petrinji, danom 31. kolovoza 1990. JOSIP SLADIĆ, na vlastiti zahtjev, zbog obavljanja odvjetničke djelatnosti.

Klasa: 711-02/90-94/01

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.