Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora Vijeća općina za pitanja komunalnog sistema

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora Vijeća općina za pitanja komunalnog sistema

VIJEĆE OPĆINA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 6. alineje 3. Poslovnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. srpnja 1990., donijelo je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Odbora Vijeća općina za pitanja komunalnog sistema

U Odbor za pitanja komunalnog sistema se imenuju:

- za predsjednika

MIJO HLAD

- za članove:

JOSIP ANDRIĆ

VLADIMIR ENGLMAN

ŽARKO ATLAGIĆ

ZVONIMIR HRGOVIĆ

SAVO ČERNEHA

MARIJAN IVANČAN

IVAN DUJMOVIĆ

IVAN IVELJA

RADE JOVIČIĆ

MIROSLAV PETRY

JOŠKO KOVAČ

ANTE VULIN

RATKO LIČINA

dr RATIMIR SLAVIĆ

SERGIO NEGOVETIĆ

MILIVOJ VOJNOVIĆ

Klasa 021-03/90-16/02

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.