Odluka o imenovanju tajnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o imenovanju tajnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 6. alineje 4. i člana 20. stava 1. Poslovnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. srpnja 1990., donijelo je

ODLUKU

o imenovanju tajnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

Za tajnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske imenuje se DRAGUTIN LAST.

Klasa: 021-03/90-16/04

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.