Odluka o imenovanju tajnika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o imenovanju tajnika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 4. alineje 3. i člana 21. stava 1. Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske, Društveno-političko vijeće Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. srpnja 1990., donijelo je

ODLUKU

o imenovanju tajnika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske

Za tajnika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske imenuje se DANICA PALIŠAŠKI.

Klasa: 021-03/90-16/03

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.