Odluka o izmjenama Odluke o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

NN 31/1990 (28.7.1990.), Odluka o izmjenama Odluke o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 9a. Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu za umjetno osjemenjivanje stoke ("Narodne novine", br. 42/88, 13/89, 46/89 i 2/90) Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 23. srpnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

I.

U Odluci o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke ("Narodne novine", br. 4/90) u točki I. pod 1. u drugoj alineji broj "825" zamjenjuje se brojem "1.600". Pod 2. u prvoj alineji broj "3.200" zamjenjuje se brojem "5.000". U drugoj alineji broj "180" zamjenjuje se brojem "500". Pod 3. u prvoj alineji broj "1.100" zamjenjuje se brojem "3.500". U drugoj alineji broj "120" zamjenjuje se brojem "350". Pod 4. u prvoj alineji broj "20.000" zamjenjuje se brojem "25.000". U drugoj alineji broj "1.100" zamjenjuje se brojem "2.500".

II.

U točki II. pod 1. u prvoj alineji broj "150" zamjenjuje se brojem "234". U drugoj alineji broj "15" zamjenjuje se brojem "35". Pod 2. u prvoj alineji broj "90" zamjenjuje se brojem "100". U drugoj alineji broj "6" zamjenjuje se brojem "15". Pod 3. u prvoj alineji broj "90" zamjenjuje se brojem "100". U drugoj alineji broj "6" zamjenjuje se brojem "15". Pod 4. u prvoj alineji broj "200" zamjenjuje se brojem "333". U drugoj alineji broj "18" zamjenjuje se brojem "50".

III.

Ova odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1990.

Klasa: 420-03/90-01/02

Urbroj: 5030108-90-6

Zagreb, 25. srpnja 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.