Podaci o Prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje ožujak - svibanj 1990. godine

NN 31/1990 (28.7.1990.), Podaci o Prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje ožujak - svibanj 1990. godine

OBJAVE

Na temelju člana 71. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine". br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATKE

o Prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje ožujak - svibanj 1990. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje ožujak-svibanj 1990. godine iznosi 3.277,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje ožujak-svibanj 1990. godine iznosi 3.688,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata odnosno izdataka prema članu 54, 55, 56, 57, 59, 60, 67. i 70. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

Broj: 013-1261/1990.

Zagreb, 23. srpnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja

Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.