Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske

NN 32/1990 (6.8.1990.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju članka 18. Zakona o Izvršnom vijeću Sabora ("Narodne novine", br. 18/76 i 50/79), Vlada Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske

U administrativnu komisiju Vlade Republike Hrvatske imenuju se

za predsjednika dr BRANKO BABAC, ministar za pravosuđe i upravu Republike Hrvatske, i

za članove

1. MARIN ČRNJA, ministar za rad i zapošljavanje republike Hrvatske, i

2. IVAN TARNAJ, ministar za poljoprivredu i šumarstvo Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/90-01/69

Zagreb, 31. srpnja 1990.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.