Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za unutrešnje poslove Republike Hrvatske

NN 32/1990 (6.8.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za unutrešnje poslove Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Vlada R,epublike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra za unutrešnje poslove Republike Hrvatske

Za pomoćnika ministra za unutrašnje poslove Republike Hrvatske, imenuje se mr ŽELJKO TOMLJENOVIĆ.

Klasa: 080-02/90-01/74

Zagreb, 31. srpnja 1890.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.