Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

NN 32/1990 (6.8.1990.), Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 24. stava 2. Zakona o Izvršnom vijeću Sabora ("Narodne novine", br. 18/76 i 50/79) i člana 47. stava 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Od funkcije pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, razrješuje se s danom 31. kolovoza 1990. godine, IVANA ROŠKO.

Klasa: 080-03/80-03/13

Zagreb, 23. srpnja t990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.