Rješenje o imenovanju direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije

NN 32/1990 (6.8.1990.), Rješenje o imenovanju direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Vlada Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o imenovanju direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije

Za direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije, imenuje se JOSIP ŠENTIJA.

Klasa: 080-02/90-01/72

Zagreb, 31. srpnja 1990.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.