Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije

NN 32/1990 (6.8.1990.), Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Vlada Republike Hrvatske, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju zamjenika direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije

Za zamjenika direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije, imenuje se VJEKOSLAV KRSNIK.

Klasa: 080-02/90-01/73

Zagreb, 31. srpnja 1990.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.