Odluka o izboru člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

NN 34/1990 (28.8.1990.), Odluka o izboru člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLlX. točke 10. alineje 3. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 3. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske. na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća, 24. kolovoza 1990., donio je

ODLUKU

o izboru člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

Za člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske bira se STJEPAN MESIĆ.

Klasa: 080-02/90-03/46

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr Žarko Domljan, v.r.