Odluka o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 34/1990 (28.8.1990.), Odluka o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 7. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 6. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 24. kolovoza 1990., donio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Razrješava se dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske STJEPAN MESIĆ, radi odlaska na drugu dužnost.

Klasa 080-02/90-02/42

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr Žarko Domljan, v. r.