Odluka o razrješenju ministra za robni promet

NN 34/1990 (28.8.1990.), Odluka o razrješenju ministra za robni promet

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 8. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 24. kolovoza 1990., donio je

ODLUKU

o razrješenju ministra za robni promet

Razrješava se dužnosti ministra za robni promet dr ZVONIMIR MEDVEDOVIĆ, član Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/90-03/44

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr Žarko Domljan, v. r.