Odluka o razrješenju guvernera Narodne banke Hrvatske

NN 34/1990 (28.8.1990.), Odluka o razrješenju guvernera Narodne banke Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 33. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/89) Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 24. kolovoza 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju guvernera Narodne banke Hrvatske

Razrješava se dužnosti guvernera Narodne banke Hrvatske JOVO GALIĆ.

Klasa: 080-02/90-03/47

Zagreb, 24. kolovoza 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog

Vijeća Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v.r.