Podatke o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine

NN 34/1990 (28.8.1990.), Podatke o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine

OBJAVE

Na temelju člana 71. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u Republici Hrvatskoj objavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine iznosi 3.479,00 dinara.

Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u Republici Hrvatskoj.

2. Prosjećno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine iznosi 4.063,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata odnosno izdataka prema članu 54, 55, 56, 57, 59, 60, 67. i 70. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u Republici Hrvatskoj.

Broj: 013-1336/ 1990

Zagreb, 21. kolovoza 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja

Društvenog dogovora o dohotku u Republici Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.