Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preraćunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno osobnih dohodaka iz go

NN 35/1990 (3.9.1990.), Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preraćunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno osobnih dohodaka iz go

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 196. Statuta Samoupravne lnteresne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 17/90) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 2. kolovoza 1990. godine donosi

ODLUKU

o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preraćunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990.

I U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990. osnovice osiguranja, odnosno osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1989. koji se uzimaju za utvrdivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajučim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni i to:

_______________________________________________
Osobni dohoci ostvareni Valorizacijski koeficijenti u godini
_______________________________________________
    1966.  4657.152,6
    1967.  4.061.528,2
    1968  3.731.471.8
    1969  3.226.752.5
    1970.  2690.255,3
    1971  2158.808,4

_______________________________________________

Osobni dohoci ostvareni Valorizacijski koeficijenti u godinl

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1990.

Klasa: 142-14-90-23-2222

Urbroj : 342-22-01-90-2222

Zagreb, 2. kolovoza 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.