Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 36/1990 (11.9.1990.), Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/90), mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi

Tabela A STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

1. Redni broj

2. Općina

3. Doprinos za općinski porez

4. Doprinos za odgoj i osnovno obrazovanje

5. Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6. Doprinos za socijalnu zaštitu

7. Doprinos za kulturu

8. Doprinos za fizičku kulturu

9. Zbrojna stopa

10. Zbrojna stopa u koju je uključen Rep. SIZ-u kulture Rep. SIZ-u odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranje zaštite socijalno ugroženog stanovništva (kol. 9+ 0,35+0,60+0,30)

__________________________________________________________________________________
1    2        3    4    5    6    7    8    9    10
_________________________________________________________________________________
2.   Benkovac    2,75  5,00  0,45  0,75  0,25  0,88  10,08  11,33
14.   Delnice     2,65  4,90  0,20  0,94  0,36  0,47  9,52  10,77
33.   Ivanić Grad   3,00  4,00  1,395  1,00  0,657  0,173  10,225 11,475
36.   Karlovac    1,93  5,30  0,85  0,90  0,65  0,35  9,98  11,23
37.   Kaštela     2,55  5,55  1,04  1,00  1,00  1,00  12,14  13,39
45.   Krk       2,00  4,00  1,20  1,05  0,20  0,25  8,70  9,95
55.   Novska     2,80  5,70  0,90  1,10  0,50  0,10  11,10  12,35
64.   Pag       2,00  6,50  0,95  1,20  0,35   --   11,00  12,25
78.   S. Požega    2,10  5,97  0,60  1,19  0,43  0,40  10,69  11,94
79.   S. Brod     1,90  6,00  0,60  0,77  0,50  1,15  10,92  12,17
88.   Vinkovci    2,80  6,52  0,69  0,75  0,38  0,27  11,31  12,56
114.  Zlatar Bistrica 2,20  5,60  0,32  0,85  0,13  0,15  9,25  10,50
__________________________________________________________________________________

Napomena: Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (A) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/90-01 /01

Urbroj: 513-07-07/90-254

Zagreb, 29. kolovoza 1990.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Elanžeković, v.r.