Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

NN 37/1990 (25.9.1990.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

MINISTAR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Na ternelju člana 14. stava 2. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br.17/90) ministar zdravstva i socijalne zaštite po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministra za rad i zapošljavanje i ministra za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline donosi

PRAVILNIK

o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme radnika i tehničke opremljenosti koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Član 2.

Mjerenje buke u smislu ovoga pravilnika smatra se ispitivanje buke u cilju:

- provjeravanja da li je buka na određenome mjestu u dopuštenim granicama, praćenja razine buke na nekom području (karta buke),

- utvrđivanja ulaznih podataka za predviđanje buke (preventiva i sanacija),

- utvrđivanja razine buke u spornim slučajevima.

Član 3.

Predviđanje buke u smislu ovoga pravilnika provodi se u cilju preventivnih i sanacionih mjera u izradi prostornih planova t,j. razmještaja izvora buke i utvrdivanja puteva širenja radi održavanja buke u dopuštenim granicama.

Član 4

Mjerenje i predviđanje buke mogu obavljati radne organizacije koje imaju u radnom odnosu najmanje jednog specijalistu akustičara, tj. osobu koja je stekla VII/ 1 stupanj stručne spreme na jednom od slijedećih fakulteta: elektrotehnički, arhitektonski ili građevinski, strojarsko-brodograđevni, prirodoslovno-matematički (odjel fizike), medicinski, te stekla specijalistički ili znanstveni stupanj iz akustike ili ima najmanje pet godina radnog iskustva isključivo na tim poslovima.

Član 5.

Radne organizacije koje mjere ili predviđaju buku moraju imati ovu mjernu opremu: - instrumentarij za mjerenje ekvivalentne razine buke Laeq u dBa izrađen u skladu s preporukom IEC, Publication 651, typ 1, - zvukomjer ili odgovarajući mjerni sklop izrađen u skladu s preporukom IEC. Publication 804 za integrirajuće zvukomjere kategorije "P".

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-02/90-04/

Urbroj : 534-04-17-90-1

Zagreb, 29. kolovoza 1990.

Ministar zdravstva i socijalne zaštite

prof. dr. Andrija Hebrang, dr. sci., v. r.