Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine

NN 37/1990 (25.9.1990.), Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine

OBJAVE

Na temelju člana 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u Republici Hrvatskoj objavljuje

PODATAK

o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine

Najniži prosječni mjesečni čisti osobni dohodak radnika u Republici za razdoblje siječanj-rujan 1990. godine utvrđuje se u visini 3.640,00 dinara.

Broj 013-1442/1990

Zagreb, 18. rujna 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u RepubIici Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r