Ispravak Pravilnika o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

NN 37/1990 (25.9.1990.), Ispravak Pravilnika o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 32 od 6. kolovoza 1990, te se daje

ISPRAVAK

Pravilnika o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

U obrascu iskaznice pripadnika dobrovoljačke omladinske jedinice civilne zaštite na drugoj unutrašnjoj strani umjesto riječi "Osobni pOdaci" trebaju stajati riječi "Podaci o rasporedu".

Ministar narodne obrane

Martin Špegelj, v. r.