Ispravak Odluke o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.

NN 37/1990 (25.9.1990.), Ispravak Odluke o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.

OBJAVE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 25 od 1. lipnja 1990, pa se daje

ISPRAVAK

Odluke o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.

U točki 3. pod a) umjesto riječi "1.202,00 dinara" trebaju stajati riječi "1102,20 dinara".

Klasa 140-13/90-01/2380

Urbroj 341-99-02/1-90

Zagreb, 3 kolovoza 1990

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.