Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 1990. godine

NN 38/1990 (29.9.1990.), Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 1990. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 63. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br.19/90), Vlada Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 1990. godine

I.

Zajamčeni osobni dohodak radnika u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 1990. godine iznosi 2.570 dinara.

II

Ova odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 5030116-90-9

Klasa: 120-01/90-01/12

Zagreb, 25. rujna 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r