Rješenje o imenovanju članova Komisije za priznavanje naziva primarijus

NN 38/1990 (29.9.1990.), Rješenje o imenovanju članova Komisije za priznavanje naziva primarijus

MINISTAR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Na temelju člana 223. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 8/89 i 31 /90), Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju članova Komisije za priznavanje naziva primarijus

U Komisiju za priznavanje naziva primaz-ijus imenuje se:

- za predsjednika Komisije

prof dr. ANDRIJA HEBRANG, dr. sci. - specijalist radiolog, ministar Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite Republike Hrvatske;

- za zamjenika predsjednika prim dr. AUGUST GLIHA, specijalist medicine rada, zamjenik ministra;

- za članove

prof. dr MIROSLAV BOLANČA, dr. sci. - specijalist ginekologije i opstetricije, ravnatelj Klinike za ženske bolesti i porode KBC Zagreb;

prim. dr. IVO PRODAN, dr. sci. - specijalist opće kirurgije Kliničkog bolničkog centra Zagreb;

prof. dr. ZDENKO VIDAKOVIĆ,

dr. sci. - specijalist raidolog, predstojnik Zavoda za radiologiju Kliničke bolnice d1- Ozrena Novosela, Zagreb; prof. dr. IVAN VODOPIJA,

dr. sci - specijalist infektolog, ravnatelj OOUR-a za epidemiologiju i mikrobiologiju Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba;

prof. dr. BRANIMIR JAKŠIĆ, dr. sci. - specijalist interne medicine, predstojnik Interne klinike Kliničke bolnice dr. Ozrena Novosela, Zagreb;

prof. dr. DUŠKO MAftDEŠIĆ, dr. sci. - specijalist pedijatar Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb;

prof. dr. DANKO DEREŽIĆ, dr. sci. - specijalist urolog Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb;

prof. dr. VIDA DEMARIN, dr. sci. - specijalist neuropsihijatar, šef Odjela za neurologiju Kliničke bolnice dr. Mladena Stojanovića, Zagreb i

prof. dr. MATE GRANIĆ, dr. sci. - specijalist interne medicine, zamjenik predstojnika Zavoda za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuka Vrhovca, Zagreb.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

III.

Danom objave ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Komisije za priznavanje naziva primarijus Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu broj 06-6700/1-80 od 22. prosinca 1980. godine.

Klasa: 131-03/90-01/ 100

Broj: 534-0212/90-001

Zagreb. 24. rujna 1990.

Ministar zdravstva i socijalne zaštite

prof. dr. Andrija Hebrang, dr. sci., v. r.