Odluka o izmjenama Odluke o,visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

NN 38/1990 (29.9.1990.), Odluka o izmjenama Odluke o,visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

REPUBLIČKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE HRVATSKE

Na temelju člana 77. stava 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 29/84, 47/86 i 24/87) i člana 19. Statuta Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske ("Narodne novine", br.10/86), Skupština Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske na sjednici od 27. rujna 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o,visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

Član 1.

U Odluci o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i prikljućna vozila i motornih vozila s pogonom na plin ("Narodne novine", br. 55/85, 55/86, 4/88, 23/88, 38/88, 54/88, 21/89, 44/89, 55/89 i 28/90)

Član 2.

Mijenj se i glasi: "Godišnju naknadu za upotrebu cesta iz toč. 1. članka 1 ove odluke (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) plaćaju korisnici cesta, imaoci motornih i njihovih priključnih vozila, i to:

1. teretna motorna vozila: a)na teretna motorna vozila(teretni automobili i specijalna teretna motorna vozila za prijevoz određenih tereta) prema najvećoj dopuštenoj masi i to:

- do 5t najveće dopuštene mase 320,00 dinara za svaku tonu - preko 5-14t najveće dopuštene mase 1.600,00 dinara + 400 dinara za svaku tonu iznad 5 tona najveće dopuštene mase

- preko 14-17t najveće dopuštene mase 5.200,00 dinara + 480 dinara za svaku tonu iznad 14 tona najveće dopuštene mase

- preko 17t najveće dopuštene mase 6.640,00 dinara + 1.140 dinara za svaku tonu iznad 17 tona najveće dopuštene mase Ako najveća dopuštena masa teretnog motornog vozila nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini od 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenim za cijelu tonu.

b) na teretne motorne tricikle nosivosti do 400kg. kao na tricikle navedene u točki 7. ovog člana, a prema zapremnini motora, a za tricikle preko 400kg. još i 85 dinara za svako vozilo.

2. autobusi i kombibusi -20 dinara +85 dinara po svakom sjedištu za putnika(isključuje se sjedište za vozača).

3. na radno motorno i priključno vozilo običnu i specijalnu poluprikolicu godišnja naknada se plaća u visini 10% od naknade za teretno motorno vozilo najveće dopuštene mase koja je jednaka masi tog vozila.

4. priključna vozila:

a) na teretne prikolice i specijalne teretne prikolice namijenjene za prijevoz određenih tereta, prema najvećoj dopuštenoj masi, i to:

- do 5t najveće dopuštene mase - 230 dinara po svakoj toni najveće dopuštene mase

- preko 5-10t najveće dopuštene mase - 1.150 dinara +400 dinara za svaku tonu preko 5t najveće dopuštene mase - preko 10-24t najveće dopuštene mase - 3.150 dinara +550 dinara za svaku tonu preko 10t najveće dopuštene mase

- preko 24t najveće dopuštene mase - 10.850 dinara +720 dinara za svaku tonu preko 24t najveće dopuštene mase Ako najveća dopuštena masa teretne prikolice nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini od 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenim za cijelu tonu.

b) na putničke prikolice autobusa 65 dinara po svakom sjedištu za putnika 5. vučna vozila

a) na traktore prema snazi motora:

- do 18kW(25KS) 230 dinara

- preko 18-29kW(25-40KS) 315 dinara

- preko 29-46kW(40-63KS) 380 dinara

- preko 46kW(63KS) 510 dinara

b) na tegljače prema snazi motora i to:

-do 60kW(82KS) snage motora 38 dinara po svakom kW snage motora; - preko 60-120kW(82-163KS) 2.280 dinara + 140 dinara po svakom kW preko 60 kWsnage motora,

- preko 120-180kW(163-245KS) 10.680 dinara + 115 dinara po svakom kW preko 120 kWsnage motora,

- preko 180kW(235KS) 17.580 dinara. Ako snaga motora nije izlražena u cijelim kW, do 0,5kW se zaokružuje na manji iznos, a preko 0,5kW se zaokružuje na veći iznos kW.

6. putnički automobili i kombinirana vozila(kombi) prema radnom obujmu motora:

- do 900cm3 210 dinara

-preko 900-1350cm3 420 dinara

- preko 1350-1800 cm3 570 dinara

- preko 1800-200cm3 865 dinara

- preko 2000-2500 cm3 1140 dinara

-preko 2500-3150cm3 1700 dinara

-preko 3150cm3 2270 dinara

7. motocikli i skuteri(sa i bez prikolice):

- do 125cm3 85 dinara

- preko 125-250 cm3 125 dinara

- preko 250-500 cm3 190 dinara

- preko 500 cm3 295 dinara

8. za specijalna motorna i priključna vozila posebne namjene i to: za prijevoz pčela, za zabavne radnje, hitna pomoć, hitna pomoć s njegom bolesnika, saniteta-ambulantna i ostala specijalna motorna vozila za prijevoz određenih osoba i priključna vozila posebne namjene godišnja naknada za ceste iznosi 570 dinara. Za sve vrste prikolica i kamp-prikolica za putnička vozila koja se posebno registriraju godišnja naknada za ceste iznosi 190 dinara".

Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi: "Godišnja naknada za ceste što se plaća za cestovna motorna vozila s pogonom na plin(butan,propan i sl.) iznosi 570 dinara

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 1. listopada 1990.

II. -5775/1-1990. Zagreb, 27. rujna 1990.

Predsjednik Skupštine RSIZ-a za ceste Hrvatske

Stjepan Citković inž., v.r.