Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja odno

NN 38/1990 (29.9.1990.), Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja odno

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 206. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske("Narodne novine", br. 17/90 ), Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici održanoj 18. rujna 1990. godine donosi

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990.

1.odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990. ("Narodne novine", br. 35/90) prestaje važiti od 1. srpnja 1990. godine.

2. ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 142-14-90-23-2599

Urbroj: 342-22-01-90-2599

Zagreb, 18. rujna 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v.r.