Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje svibanj - srpanj 1990, godine

NN 38/1990 (29.9.1990.), Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje svibanj - srpanj 1990, godine

OBJAVE

Na temelju člana 71. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i ćistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine, broj 25/87), Republički konrdinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u Republici Hrvatskoj objavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje svibanj - srpanj 1990, godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni ćisti osobni dohodak p radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje svibanj- srpanj 1990. godine iznosi 3.797,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrdivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u Republici Hrvatskoj.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni ćisti osobni dohodak po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje sv: banj - srpanj 1990. godine iznosi 4.497,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata odnosno izdataka prema članu 54, 55, 56, 57, 59, 60, 67 i 70. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i ćistog dohotka i raspodjele sredstava ža osobne dohotke u Republici Hrvatskoj.

Broj: 013-1462/ 1990.

Zagreb, 24. rujna 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u Republici Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r