Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

NN 39/1990 (4.10.1990.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 47. stavka 2 Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih oi-ganizacija ("Narodne novine", br 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Vlada Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

Od funkcije pomoćnika ministra pravosuđa i uprave. razrješuje se mr. DARKO LONČAREVIĆ, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-03/90-03/21

Zagreb, 27. rujna 1990.

Predsjednik

Josip Manolić. v r