Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

NN 39/1990 (4.10.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o 01-ganizaciji i djelokl-ugu republičkih organa uprave i republičkih orgžknizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85. 17/86 i 19/89). Vlada Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

Za pomoćnika ministra pravosuđa i uprave, irnenujie se JOSIP KARDUM

Klasa: 080-03/90-02/21

Zagreb, 27. rujna 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.