Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

NN 39/1990 (4.10.1990.), Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 91. stava 2 zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br 6G/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 1 st 3 i 4 Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", broj 10/89), te člana 179 točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83. 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 27 ruj na 1990, donosi

ODLUKU

o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

1. Minimalna mirovina na dan 1. siječnja 1990 iznosi 699,20 dinara, a povećana od 1. siječnja za 379,96% i iznosi 3.355,90 dinara

2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990 godine ("Narodne novine", broj 36/90).

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama". a primjenjuje se od 1 siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/2456

Urbroj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb, 27. rujna 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.