Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

NN 39/1990 (4.10.1990.), Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83. 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), čl. 59 i I79. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 27 rujna 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. siječnja 1990. kao i novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene nakon 1. siječnja 1990, povećavaju se od 1. siječnja 1990. odnosno od dana stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje za 379,96%, s tim da je u taj postotak uključeno povećanje prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od t. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 36/90), tako da će se te novčane naknade povećati još za 5.277%.

2. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki I. ove odluke služi iznos novčane naknade koji je korisniku pripadao na dan 1 siječnja 1990. odnosno na dan stjecanja prava, ako je to pravo stečeno poslije toga dana, određen od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1 siječnja 1990. iznosila 209,70 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke, obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih iznosa naknada za tjelesno oštećenje uskladenih prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1 siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 36/90). "1 Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka u usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990 ("Narodne novine", broj 36/90).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/2456

Urbroj 341-99-02/ 1-90

Zagreb. 27 rujna 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.