Uputstvo o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava društvene reprodukcije za financiranje izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih objekata u visini od 25% od iznosa računa za potrošenu el

NN 39/1990 (4.10.1990.), Uputstvo o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava društvene reprodukcije za financiranje izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih objekata u visini od 25% od iznosa računa za potrošenu el

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju člana 5. stava 2. Zakona o utvrđivanju obveze udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije radi financiranja izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih objekata ("Narodne novine", br. 57/85, 13/86, 13/87 i 5/89) generalni direktor Službe dr-uštvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj donosi

UPUTSTVO

o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava društvene reprodukcije za financiranje izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih objekata u visini od 25% od iznosa računa za potrošenu električnu energiju

1. U Uputstvu o obračunu i uplati sredstava društvene reprodukcije za financiranje izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih objekata u visini od 25% od iznosa računa za potrošenu električnu energiju točka 1. mijenja se i glasi: "OOUR-i iz privrede i društvenih djelatnosti, RO koje u svom sastavu nemaju OOUR-e i radne zajednice obračunavaju sredstva u visini od 25% od iznosa računa za potrošenu električnu energiju i istovremeno s plaćanjem računa plaćaju ta sredstva posebnim nalogom za plaćanje, a u korist prolaznog računa 833 dijelova poduzeća Hrvatske elektroprivrede. Hrvatska elektroprivreda sa svog žiro-računa prenosi uplaćena sredstva na račun 30101-661-266 Samoupravne interesne zajednice potrošača električne energije Hrvatske."

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 402-05/90-01 /04

Urbroj : 321-04/ 13-90-01

Zagreb, 26. rujna 1990.

Generalni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.