Uputstvo o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,90% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najk

NN 39/1990 (4.10.1990.), Uputstvo o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,90% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najk

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju člana 3. Zakona o učešću potrošaća električne energije u osiguravanju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine ("Narodne novine", br. 18/90) generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj donosi

UPUTSTVO

o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,90% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najkasnije 31. prosinca 1990. godine

1. U Uputstvu o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,90% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najkasnije 31. prosinca 1990. godine ("Narodne novine", br 30/90) točka 1. mijenja se i glasi: "OOUR-i iz privrede i društvenih djelatnosti i poduzeća obračunavaju sredstva u visini od 13,90% od iznosa računa za potrošenu električnu energiju i istovremeno s plaćanjem računa plaćaju ta sredstva posebnim nalogom za plaćanje, a u korist prolaznog računa 833 dijelova poduzeća Hrvatske elektroprivrede. Hrvatska elektroprivreda sa svog žiro-računa prenosi uplaćena sredstva na račun 30101-743-254518 Samoupravne interesne zajednice potrošača električne energije Hrvatske".

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-01/90-01/03

Urbroj : 321-04/4-90-4

Zagreb, 26. rujna 1990.

Generalni direktor

mr. Bogomil Cota, v. k