Ispravak Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite

NN 39/1990 (4.10.1990.), Ispravak Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 30 od 24. srpnja 1990. godine. te se daje slijedeći

ISPRAVAK

Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite

U točki III. i točki V. stavu 1. umjesto riječi "iz točke I. stava 1." trebaju stajati riječi "iz točke II. stava 1.".

Klasa : 810-01/90-01/01

Urbroj : 5030113-90-5

Zagreb, 11 rujna 1990.

Tajnik Vlade Republike Hrvatske

Venceslav Cvitan, v r