Odluka o davanju bespovratne pomoći iz sredstava solidamosti obiteljima rudara stradalih u jami "Dobmja" Rudnika "Kreka" u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o davanju bespovratne pomoći iz sredstava solidamosti obiteljima rudara stradalih u jami "Dobmja" Rudnika "Kreka" u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LXII na Ustav Republika Hrvatske i člana 70. stava 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ( "Narodne novine" 14/78, 31/80 i 53/84 ), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada5. listopada 1990., Vijeć općina 5. listopada 1990, Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je:

ODLUKU

o davanju bespovratne pomoći iz sredstava solidamosti obiteljima rudara stradalih u jami "Dobmja" Rudnika "Kreka" u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini

I.

Iz sredstava solidamosti, koja se prikupljaju po Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidamosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 13/81 - prećišćeni tekst, 57/83, 53/84, 5/87. i 13/89), daje se bespovratna pomoć obiteljima rudara stradalih u jami "Dobmja" Rudnika "Kreka" u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini u iznosu od 250.000,00 dinara.

II.

Ovlašćuje se ministar financija Republike Hrvatske da provede ovu odluku.

III.

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 422-02/90-01/90

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.