Odluka o potvrdi Završnog računa Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva za 1989. godinu

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o potvrdi Završnog računa Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva za 1989. godinu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LXII. točke 1. stava 1 na Ustav Republike Hrvatske i člana 17. stava 1. Zakona o republičkom fondu za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva ("Narodne novine", br. 17/86), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, Vijeća općina 5. listopada 1990. i Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o potvrdi Završnog računa Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva za 1989. godinu

Potvrduje se Završni račun Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva za 1989. godinu, koji je donijela Skupština Fonda na sjednici 20 ožujka 1990.

Klasa: 304-02/90-03/07

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.